બંધ કરો

શું તમે ગરમી બંધ કરી દીધી? આપણે લેસ્બિયન 8teenxxx બનવું પડશે

છોકરીઓ વસવાટ કરો છો ખંડમાં પોપકોર્ન ખાતી હતી અને મૂર્ખ ફિલ્મો જોતી હતી જ્યારે લાઇટ્સ બંધ થઈ ગઈ હતી. છોકરીઓ ફાયરપ્લેસ દ્વારા ગરમ રહેવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, પરંતુ તે હજુ પણ ખૂબ જ ઠંડી છે. પરિણામે, બેલીએ પ્રેમ કરવાનો અદ્ભુત વિચાર આપ્યો! બ્લોડેશ એકસાથે નગ્ન થઈ જાય છે, કાર્પેટ પર સૂઈ જાય છે અને જંગલી રીતે ક્લેમ્સ ખાવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ લેસ્બિયન બનવા વિશે ક્યારેય વિચાર્યું નથી, તે જ અમારા 8teenxxx વાહિયાત જીવન તેમને કરવા માટે દબાણ કરે છે.