બંધ કરો

એક સંદેશવાહકે એક xnxxco ગૃહિણીને હસ્તમૈથુન કરતા પકડ્યો અને ફરી એકવાર સમજાયું કે તે જાણે છે કે યોગ્ય સમયે યોગ્ય જગ્યાએ કેવી રીતે રહેવું

છોકરો પેકેજને સરનામાં પર લઈ ગયો અને સીધો લિવિંગ રૂમમાં દોડ્યો. કોણે વિચાર્યું હશે કે આ સમયે ઘરની મહિલા ભાગ્યે જ તેની બિલાડી ચાટવાની રાહ જોઈ શકે છે અને ટેરોડેક્ટીલની જેમ ચીસો પણ કરી શકે છે?! પ્રથમ પાંચ સેકંડ માટે, તેને ખબર ન હતી કે તેની xnxxco આંખો સાથે શું કરવું, અને પછી, શિષ્ટાચારથી, તેણે એક રુસ્ટર ચોંટાડ્યો અને તેની પૂંછડી અને માને ફાડી નાખી. શું નરક, કેવા પ્રકારની નોકરી, કેવા પ્રકારનું શેડ્યૂલ જ્યારે આવા બોસ અદૃશ્ય થઈ જાય છે?