બંધ કરો

આખરે તેણે છોકરીને ત્રણ મુખ્ય શબ્દો indianxxx કહ્યા:"વાહિયાત!"

જુરેટ્ઝ તેની ગર્લફ્રેન્ડને ઘરે લઈ ગયો અને આખરે તેણે લાંબા સમયથી જે આયોજન કર્યું હતું તે બધું કહ્યું. ના, ગેલિનીએ તેના પ્રેમની કબૂલાત કરી ન હતી, જેમ તમે વિચારી શકો છો, પરંતુ સૂચવ્યું કે તે તેના ગર્દભનો સ્વાદ લે. ગાલિયા હસી પડી અને દેખાવથી સુન્ન થઈ ગઈ (તે કબૂલ કરી શકતી નથી કે તે લાંબા સમય પહેલા પકડાઈ ગઈ હતી) અને પછી સંમત થઈ ગઈ. તેથી શું, તમારા બાકીના જીવન માટે છિદ્ર ચુંબન માં વાહિયાત, તેથી શું, ખરેખર? indianxxx