બંધ કરો

ડૉક્ટરે શિશ્નની sexvedio મદદથી દર્દીના હોઠને વિસ્તૃત કર્યા

એશ્લી પ્લાસ્ટિક સર્જન પાસે sexvedio ગઈ અને તાત્કાલિક હોઠ વધારવાની માંગ કરી - તે આ બાળકો સાથે રહી શકતી નથી અને બસ! ડૉક્ટરે તેની તપાસ કરી, તરબૂચને ખંજવાળ કરી અને કહ્યું કે તેણે લેખકની પદ્ધતિ વિકસાવી છે: છોકરીઓ તેના શિશ્નને ચૂસે છે, જેના પછી તેના હોઠ ત્રણ ગણા મોટા થઈ જાય છે! આગળ જોવું, હું કહીશ કે ડૉક્ટર માત્ર ઉપલા જ નહીં, પણ હોઠની નીચલી જોડીમાં વધારો કરે છે.