બંધ કરો

કેપ્ટન પેસેન્જરને શુભેચ્છા પાઠવે છે, શબ્દસમૂહના અર્થને મોટી સુંદર મહિલા પોર્ન ધ્યાનમાં લીધા વગર

છોકરો તેના મિત્રની યાટ પર ગયો, અને ખાસ કરીને જ્યારે તેને ખબર પડી કે સોનેરીનો કેપ્ટન જુલિયા પાર્કર છે ત્યારે તેનું મન ખોવાઈ ગયું. સ્પષ્ટ રીતે ડિક, તેણે આ છોકરીની નજીક જવાનો પ્રયાસ કર્યો જેથી તેના મોટી સુંદર મહિલા પોર્ન કેપ્ટનની ચુપચાપ નજીક આવી શકે! જુલિયા હવે અશિષ્ટ સ્થિતિમાં છે અને શબ્દના શાબ્દિક અને અલંકારિક અર્થમાં ભૂમિકા મેળવે છે.