બંધ કરો

મારી સાવકી માતા જાણે છે કે મારા શિશ્ન સાથે શું કરવું અને હું તેની સાથે દલીલ કરવા જઈ રહ્યો નથી! છ તેમજ ડબલ્યુએપી

આ વ્યક્તિ પોતાને માટે શોધી શકશે નહીં કે તે નવી સાવકી માતાને ખુશ કરે છે કે નહીં. જલદી સોનેરી તેના પિતા સાથે રહેવા ગઈ, આ શમોના તેના રૂમમાં આવી અને કહ્યું કે સ્નાન કરવાનો સમય આવી ગયો છે. શરૂઆતમાં, તે વ્યક્તિએ વિચાર્યું કે તેની પાસે કરવાનું કંઈ નથી, પરંતુ ટૂંક સમયમાં જ તે બહાર આવ્યું કે બ્રુકલાઇનને તેના બમ્પમાં ગંભીરતાથી રસ હતો! ઠીક છે, તેને અડધા કલાક સુધી રમવા છ તેમજ ડબલ્યુએપી દેવામાં વાંધો નથી.