બંધ કરો

મેં એક મોટું લેટિન ગધેડો જોયું હેમ્સ્ટર porn અને હું જાણતો હતો કે મારે તેને મારા રીંગણા સાથે પરિચય કરાવવો પડશે

આ મેક્સિકનએ ક્યારેય નોબલ ગર્લ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી સ્નાતક થયા હોવાનો દાવો કર્યો ન હતો, અને જ્યારે તેણે તે જોયું, ત્યારે કાળો માણસ એકદમ ગુસ્સે થયો. જો વ્યક્તિ ઘરે રાહ જોઈ રહ્યો હોય તો શું? કોઈ આશ્ચર્ય નથી હેમ્સ્ટર porn કે તેણીએ વર્ષોથી આટલું મોટું રસદાર ગધેડો ઉગાડ્યું છે, હવે આ બન્સને ફિટ થવા માટે તેના ટોટીની જરૂર છે!