બંધ કરો

ગધેડાની પૌત્રીને ખબર પડી કે તેના દાદાને પ્રોસ્ટેટાઇટિસ છે કન્નડા સેક્સ ફિલ્મ અને તેને પ્રોફીલેક્સીસ પર મૂકવાની મંજૂરી આપી

એની તેના પ્રિય દાદાની મુલાકાત લેવા આવી હતી કે વસ્તુઓ કેવી રીતે ચાલી રહી છે અને તે જાણવા કન્નડા સેક્સ ફિલ્મ માટે કે વૃદ્ધ માણસ પ્રોસ્ટેટાઇટિસથી પીડાઈ રહ્યો છે. કૉર્ક જેટલું સરળ હોવાથી, છોકરીએ ઇન્ટરનેટ પર શોધ કરી અને જાણવા મળ્યું કે આ ઘા મજબૂત ચુંબનથી સાજા થઈ શકે છે. જેમ તમે પહેલેથી જ સમજી ગયા છો, છોકરીએ તેની બિલાડી તેના હાથમાં ફેંકી દીધી અને ગરીબ છોકરાને મદદ કરી. બીજી બાજુ, તેમણે થોડી સંઘર્ષ કર્યો.