બંધ કરો

આ મહિલાના કોચ શબ્દના શાબ્દિક અને અલંકારિક xxxmovi અર્થમાં ગ્રાહકોને મોં પર ચુંબન કરશે

અંબર યોગ વર્ગમાં આવ્યો અને જોયું કે નવો ટ્રેનર થોડો વિચિત્ર વર્તન કરી રહ્યો છે. પ્રથમ તેણે સાદડી નીચે ફેંકી દીધી અને તેની છાતી પકડી લીધી, અને પછી આખરે તે બહાદુર અને બેલ્ટ વિના મળી ગયો. મેં ગરીબ વસ્તુ સાથે શું કર્યું નહીં: મેં તેને પટ્ટાથી ગડબડ કરી, મારા પગ તેના મોંમાં મૂક્યા અને તેને ચુંબન સાથે તેની ભોજનને ચુંબન કરવા xxxmovi દબાણ કર્યું. એમ્બરે સહેજ પણ બૂમ પાડ્યા વિના આ બધું સહન કર્યું: તમે શું કરી શકો, દરેક કોચની પોતાની પદ્ધતિઓ હોય છે.