બંધ કરો

મિત્રોએ કાસ્ટિંગની એટલી માંગ કરી wwwxxxn કે નિર્માતાએ કામના દિવસના અંત હોવા છતાં તેમને ચુંબન કરવું પડ્યું.

એલેન અને તેનો મિત્ર કાસ્ટિંગમાં આવ્યા અને પરંપરા પ્રમાણે પોર્ન કરવાનું કહ્યું. નિર્માતા તે દિવસે થાકી ગયો હતો (તમે એમ પણ કહી શકો છો કે તે વાહિયાત હતો), તેથી તેણે લેસ્બિયન શો કરવાનું સૂચન કર્યું. કોણ જાણતું હતું કે છોકરીઓ તલવારને આવા જુસ્સાથી પીસશે કે તેમનું થાકેલું બંડલ જાગી જશે અને યુદ્ધમાં દોડી જશે! છોકરીઓએ તે wwwxxxn દિવસે કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, પરંતુ તેઓ તૂટેલા બટ્સ સાથે ઘરે આવ્યા.