બંધ કરો

શા માટે કિશોર કે કિશોરી એક ટ્રેમ્પોલીન પર કૂદકો જ્યારે ભગવાન આવા મોટા ડિક્સ સાથે પુરુષો શોધ?

તેણીએ પોતાની જાતને એક મીની ટ્રેમ્પોલિન ખરીદી, તેને સ્થાપિત કરી અને તેના પર કૂદવાનું શરૂ કર્યું જાણે તે ત્યાં ન હોય. કુટીરના એક પાડોશીએ તેના ઓરડામાંથી આવતા વિચિત્ર અવાજો સાંભળ્યા અને તેને કસરતને શાંત કરવા કહ્યું: તેઓ કહે છે, તમે એકલા નથી, તમે આ ઘરમાં રહો છો! પછી, જો કે, તેણે તેના કિશોર કે કિશોરી વિશાળ સ્તનો ઉછળતા જોયા અને વાતચીત તરત જ વેક્ટરને વધુ શૃંગારિકમાં બદલી નાખી.