બંધ કરો

પિકુપરે તે સોનેરીને દૂર છ વિડિયો ફિલ્મ કરી જે બસ ચૂકી ગઈ અને તેની સાથે દયાળુ વર્તન કર્યું શિશ્ન

તે વ્યક્તિએ બસ સ્ટોપ પર બસની રાહ જોતા એક તેજસ્વી સોનેરી જોયું, તેના ભૂતકાળના ચુંબનને યાદ કર્યું અને પ્રેરણા લેવાનું શરૂ કર્યું. તેણે જૂઠું બોલીને કહ્યું કે દિવસના અંતે પરિવહન રદ કરવામાં આવ્યું હતું અને દુકાનો, જેમ તમે છ વિડિયો ફિલ્મ જાણો છો, પહેલેથી જ બંધ છે, અને પ્રવાસીને તેની સાથે રાત વિતાવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. એલેક્સની ગર્દભને મૂર્ખની જેમ ઉઠાવી લેવામાં આવી, પરંતુ તે સંમત થઈ: ઝુંબેશ, અને એક સરસ વ્યક્તિ અને તેના મજબૂત ગઠ્ઠો સાથે સમય પસાર કરવા માંગતી હતી.