બંધ કરો

તેલ xxxn સાથે સખત ચુંબન તમને ભારે ઠંડીથી બચાવશે

બહાર ઠંડી હતી, ખૂબ ઠંડી હતી, અને સોફીએ તેનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. પરંતુ તેણીને સ્લીહ ચલાવવાની કોઈ ઉતાવળ નહોતી, કારણ કે તે એક મિત્રની આવીને તેની મુલાકાત લેવાની રાહ જોઈ રહી હતી. આ અનશેવન માણસ જ્યારે સેક્સની વાત આવે ત્યારે ક્યારેય નિરાશ થતો નથી, અને મેડમને આજની રાત માટે ઘણી અપેક્ષાઓ હતી. અને સારા કારણોસર, જેમ તે બહાર આવ્યું છે. અંતે, મરી ખાલી હાથે xxxn આવી ન હતી, પરંતુ તેણે મસાજ તેલની એક બોટલ લાવી હતી જેનો તેણે ઉપયોગ કર્યો હતો, તેની છાતીને ઝડપથી તેની સોસેજ જોડવા માટે લુબ્રિકેટ કરી હતી.