બંધ કરો

સોનેરી સ્લટ લાંબા સમય સુધી આ કાસ્ટિંગને યાદ tube8 રાખશે

એક શોખ, જેમ તમે જાણો છો, શ્રેષ્ઠ કામ છે, અને સ્ટુડિયો પાસ્કલ સબસ્લટ્સના માલિકે તેને જાતે જોયું. મેં કેમેરા જેવું કંઈક ખરીદ્યું, પોર્ન અભિનેત્રીઓની શોધની જાહેરાત કરી અને ઘણા ઓડિશન માટે ઓડિશનનું આયોજન કર્યું. આ વખતે તે એક અસાધારણ ગધેડા સાથે એક સુંદર સોનેરીને મળ્યો (હકીકતમાં, તેણીએ ફક્ત tube8 તે ગધેડાને ચુંબન કર્યું).