બંધ કરો

સાવકા પિતાએ તેને ઘરની આસપાસ નગ્ન ન ચાલવા કહ્યું, અને તેણીએ એક xxnx ટીવી વધુ પગલું ભર્યું અને તેના હિપ પર બેઠો

સાવકા પિતાએ જોયું કે તેની સાસુ વ્યવહારીક નગ્ન ઘરની આસપાસ ફરતી હતી xxnx ટીવી અને તેણીને ટિપ્પણી કરી હતી. અંતરાત્મા રાખો, પ્રિય: ભલે હું તમારો દત્તક પિતા છું, મારો ટોટી અન્ય પુરુષોની જેમ જ છે: હું તમારા ચરબીવાળા લેટિન ગધેડાને જોઉં છું અને હું હમણાં દિવાલોને ચુંબન કરવા માંગુ છું. છોકરીએ તેના ખભાને હલાવી દીધા અને આ સમસ્યાથી ધરમૂળથી છુટકારો મેળવવાની ઓફર કરી: તેણી તેને અઠવાડિયામાં એકવાર આપે છે, અને તે શું કરી શકે છે અને શું ઉપયોગ કરી શકતો નથી તે વિશે તે તેના મગજને ધક્કો મારવાનું બંધ કરે છે.