બંધ કરો

ભાડૂતને ઝડપથી કમાણીની ખોટનો અહેસાસ કરીના કપૂર છ થયો અને કુટીરના માલિક સાથે સંબંધ સ્થાપિત કર્યો

વિદ્યાર્થી રસોડામાં નાસ્તો તૈયાર કરી રહ્યો હતો જ્યારે ઘરની સંભાળ રાખનાર તેની પાસે આવ્યો અને મદદ માંગી. તે વ્યક્તિ તેની પાછળ બેડરૂમમાં ગયો, તેણીને શું જોઈએ છે તે સમજ્યા વિના કરીના કપૂર છ અને સૌથી ઉપર, તેના દેખાવ પર ધ્યાન ન આપતા. તે તારણ આપે છે કે માદા વાઇબ્રેટર તૂટી ગયું છે, અને હું એવી રીતે ચુંબન કરવા માંગુ છું કે મારી પાસે કોઈ તાકાત નથી! છોકરો, અલબત્ત, મુશ્કેલીમાં મિલ્ફને છોડતો ન હતો, ખાસ કરીને કારણ કે તે પોતે સેક્સ માટે ભૂખ્યા હતા.