બંધ કરો

સાવકી માતા ભાવનાત્મક મૂડમાં હતી, તેથી તેણે બાળકને સ્તનની ડીંટી આપી ન હતી, xxx x પરંતુ એક સરસ ચુંબનનો આદેશ આપ્યો હતો!

રાજિયન રૂમમાં પ્રવેશ્યો, તૂટેલી ફૂલદાની જોઈ અને સમજાયું કે તેનો સાવકા પુત્ર ફરી એકવાર બાલ્કનીમાં છુપાયેલો છે જ્યારે તે xxx x ડમ્પલિંગ સાફ કરી રહ્યો છે. તેની પ્રથમ ઇચ્છા તેના કાન તોડવાની હતી, પરંતુ પછી મમ્મીએ પોતાને એક સાથે ખેંચી અને ચુંબન કરવાનું નક્કી કર્યું. પઝડુશોનોક તેના પેન્ટીમાં ગડબડ કરવાનું બંધ કરશે અને છેવટે ચુંબનથી છુટકારો મેળવશે (પતિ વ્યસ્ત છે અને તેની વૈવાહિક ફરજ પૂરી કરતો નથી).